Inteligentne specjalizacje to kluczowe wartości w oparciu, o które budujemy przyszłość Małopolski. Opieramy  działania na łączeniu potencjałów tkwiących w firmach, uczelniach, samorządach oraz instytucjach pozarządowych. 

W jaki sposób 

pomagamy?

Kreatywna, miejsce pracy kreatywnej, fablab, fab lab małopolska

Angażujemy się w inicjatywy dostosowujące inteligentne specjalizacje do społeczeństwa. Punktem wyjścia naszej aktywności jest człowiek, dlatego angażujemy się w projekty, których efekty mają przełożenie na jakość i komfort życia mieszkańców Małopolski.

Inteligentne specjalizacje małopolska, innowacje, biznes i nauka, edukacja, fabrykacja, fablab, fab lab

Nasza fundacja

Fundacja powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnych społeczności, których oczekiwania względem rozwoju inteligentnych specjalizacji są bardzo duże. Chcemy tłumaczyć czym są inteligentne specjalizacje w naszym regionie i w jaki sposób wykorzystywać je dla mieszkańców.

Kordylewskiego 11, małopolska agencja rozwoju regionalnego, fablab małopolska

Inteligentna 

współpraca

Łączymy potencjał intelektualny i techniczny Małopolan. Zapraszamy do współpracy w obszarze małopolskich inteligentnych specjalizacji. 

Inteligentne wartości

ZOBACZ

ZOBACZ

ZOBACZ

ZOBACZ

FUNDACJA
INTELIGENTNA MAŁOPOLSKA  

 

WSPIERA KRAKOWSKIE RODZINY