ODKRYJ FABLAB MAŁOPOLSKA - KREATYWNE MIEJSCE NA MAPIE KRAKOWA

ZOBACZ

ZOBACZ

Fundacja Inteligentna Małopolska zaprasza do składania oferty cenowej realizacji usługi polegającej na zapewnieniu eksperta i organizacji 5 spotkań w formie wideokonferencji, łączących MŚP województwa małopolskiego z potencjalnymi partnerami zagranicznymi z regionów należących do Inicjatywy Awangarda.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

ZOBACZ

ZOBACZ

ZOBACZ

Inteligentne wartości

Łączymy potencjał intelektualny i techniczny Małopolan. Zapraszamy do współpracy w obszarze małopolskich inteligentnych specjalizacji. 

Inteligentna 

współpraca

Kordylewskiego 11, małopolska agencja rozwoju regionalnego, fablab małopolska

Fundacja powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnych społeczności, których oczekiwania względem rozwoju inteligentnych specjalizacji są bardzo duże. Chcemy tłumaczyć czym są inteligentne specjalizacje w naszym regionie i w jaki sposób wykorzystywać je dla mieszkańców.

Nasza fundacja

Inteligentne specjalizacje małopolska, innowacje, biznes i nauka, edukacja, fabrykacja, fablab, fab lab

Angażujemy się w inicjatywy dostosowujące inteligentne specjalizacje do społeczeństwa. Punktem wyjścia naszej aktywności jest człowiek, dlatego angażujemy się w projekty, których efekty mają przełożenie na jakość i komfort życia mieszkańców Małopolski.

Kreatywna, miejsce pracy kreatywnej, fablab, fab lab małopolska

W jaki sposób 

pomagamy?

Inteligentne specjalizacje to kluczowe wartości w oparciu, o które budujemy przyszłość Małopolski. Opieramy  działania na łączeniu potencjałów tkwiących w firmach, uczelniach, samorządach oraz instytucjach pozarządowych.