Inteligentna współpraca 

Zapraszamy do współpracy z Fundacją Inteligentna Małopolska. 


Jesteśmy pewni, że nasza współpraca wniesie nowe rozwiązania i świeże spojrzenie na kwestie wdrażania, rozwijania inteligentnych specjalizacji. Angażując się w działania Fundacji Inteligentna Małopolska, firmy, instytucje czy też organizacje nie tylko przyczyniają się do rozwoju innowacji, ale także podkreślają swoją społeczną świadomość i budują wizerunek odpowiedzialnej organizacji, dla której Małopolska i jej nowoczesny rozwój jest szczególnie ważny. We współpracy z Partnerami kierujemy się zasadą obopólnych korzyści. Bardzo istotne jest dla nas zrozumienie strategii i celów naszych Partnerów oraz znalezienie wspólnych obszarów działania.


Deklarujemy wolę współpracy przy różnorodnych przedsięwzięciach  nastawionych na poprawę życia Małopolan. Ze swojej strony oferujemy doświadczenie  w zakresie realizacji różnorodnych projektów, rozwijających potencjał innowacyjny Małopolski. Sieć kontaktów, którą na bieżąco rozwijamy sprawia, że wiele problemów rozwiązujemy w oparciu o wspólne doświadczenia.

 

Poniżej prezentujemy znajomy, warszawski FabLab Orange.