Inteligentne wartości

Fundacja wspiera rozwój inteligentnych specjalizacji w Małopolsce. Mamy świadomość, że inwestowanie w precyzyjnie określone obszary jakimi są inteligentne specjalizacje, pozwala na optymalizację działań na rzecz rozwoju gospodarczego. 

 

  • Nauka o życiu (Life Science) 

  • Energia zrównoważona 

  • Technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym multimedia (ICT) 

  • Chemia 

  • Produkcja metali i wyrobów metalowych (z wyłączeniem maszyn i urządzeń), 

  • Elektrotechnika i przemysł maszynowy, 

  • Przemysły kreatywne oraz czasu wolnego.

 

Zleży nam na stymulowaniu kreatywnych działań, wspierających rozwój inteligentnych specjalizacji w Małopolsce. Podzielamy pogląd, iż proces  ten powinien przebiegać w sposób oddolny.  Podejmujemy współpracę z przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi i naukowo -badawczymi. Aktywnie uczestniczymy w rozwoju strategii innowacyjnej Małopolski.