W jaki sposób pomagamy? 

Działalność Fundacji ukierunkowana jest na wspieranie potencjału innowacyjnego małopolskich przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych działających w obszarze sektora inteligentnych specjalizacji. Dążymy do umiejętnego wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji wpływających na poprawę jakości życia Małopolan, rozwój społeczno-gospodarczy i poprawę stanu środowiska naturalnego regionu. Rozwijamy powiązania pomiędzy różnymi sektorami (tj. przemysłowym, rządowym, samorządowym, akademickim itp.), dzięki czemu mamy możliwości realizacji projektów innowacyjnych przynoszących wymierne korzyści mieszkańcom Małopolski. 

 

W swoich działaniach fundacja łączy potencjał intelektualny i techniczny Małopolan, dlatego angażujemy się w rozwijanie dobrych praktyk w obszarze małopolskich inteligentnych specjalizacji. Fundacja uczestniczy w opracowaniu projektów, których celem jest pobudzanie innowacyjności, przedsiębiorczości. Inicjujemy nowe projekty gospodarcze oraz budujemy innowacyjną ofertę województwa Małopolskiego.
 

projekty, pisanie wnioski, unia europejska, fablab, finansowanie pracowni