22 marca 2018

22 marca został podpisany akt notarialny powołujący Fundację Inteligentna Małopolska.  Założycielem Fundacji jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. Celem Fundacji jest głównie wspieranie rozwoju regionalnego szczególnie w obszarze innowacji, wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, zwłaszcza w zakresie edukacji technicznej, upowszechnianie idei społeczeństwa informacyjnego i informatycznego korzystającego z osiągnięć technicznych w dziedzinie automatyki i robotyki.

 

Działalność fundacji to przede wszystkim zaangażowanie w przedsięwzięcia, których efekty korzystnie wpłyną na rozwój inteligentnych specjalizacji w Małopolsce.

Powołanie Fundacji Inteligentna Małopolska